Hledám správný model

12.10.2018 11:07

Po déle jak rok trvajícím hledání formy a obsahu e-shopu KNIHY NEZÁVISLÝCH AUTORŮ jsem se propracoval ke způsobu a zaměření propagace i prodeje knih, který hodlám nadále provozovat podle následujících zásad:

  1. Projekt zaměřují výhradně na současnou českou beletrii, kterou zařazuji chronologicky tak, jak se tituly objevují na trhu. Preferuji díla, která obsahují příběh, ale nebráním se i jiným žánrům. Dbám na to, aby byl v nabídce přiměřený mix prózy, knih pro děti a poezie.
  2. V Úvodu e-shopu propaguji nezávislé autory, tj. ty, kteří disponují alespoň částí nákladu svých knih, dodávají mi je přímo, bez zprostředkovatelů a jsou ochotni aktivně se podílet na tvorbě a propagaci projektu.

Až potud bohulibý záměr. Avšak při opětovné analýze svých postupů jsem v poslední době narazil na zásadní problém v prodeji knih. Vycházející tituly pokud nejsou v poměrně krátké době vyprodány, prosakují k prodejcům, kteří je nabízí za nesmyslně nízké ceny. Nemluvím o ‚Levných knihách‘. Ty fungují jako kafilérie, nebo úklidová četa, která vymetá nepotřebný odpad z trhu, a před vyřazením titulu z distribuce ho nenabízejí. Mám na mysli prodejce, kteří působí v hlavním tržním prostoru a tváří se seriózně. Domnívám se, že tento neblahý jev organizují sami distributoři, nebo jejich zaměstnanci. Z uvedeného vyplývá, že největší hráči na trhu ovládají všechna patra trhu a drobní prodejci, kteří by měli být kořením různorodosti trhu, ztrácejí jakoukoliv šanci na prodej. Vypadá to jako úspěšný oligopol a já nevím, co s tím.

František Brázdil