Cíl projektu KNIVY NEZÁVISLÝCH AUTORŮ

Jmenuji se František Brázdil. Tento projekt jsem založil formou e-shopu pro posílení pozice a podporu současné české beletrie na knižním trhu. Rčení ‚chudý jako český spisovatel‘ vzniklo v devatenáctém století a platí dodnes, protože díla českých autorů se v knihkupectvích, pokud tam vůbec proniknou, tísní v nejzažších regálech, zatímco v popředí, v obrovských nákladech, jsou prezentovány zahraniční tituly. Existují nakladatelství, která díla současných českých autorů vůbec nevydávají. Čím je tento stav způsoben, přesně nevím, ale domnívám se, že je to důsledek dotační politiky států a různých institucí s nadnárodním dosahem. Vždyť cizojazyčná kniha potřebuje překladatele, tudíž by měla být minimálně o třicet procent dražší, než kniha napsaná česky. Ve skutečnosti je to spíše naopak. Ne, že bych toužil po cenzurním výběru titulů a jejich následné státní podpoře. To bychom se rychle vrátili do dob totality, kam tato společnost stejně směřuje. Říká se, že svoboda je jen tenký krajíček chleba. Pokud chceš silnější, nebo dokonce namazaný, musíš okleštit svoji individuální svobodu a dát se do služeb nějaké veličině. Já chci jen pomoci svými nepatrnými silami a prostředky, aniž bych individuální svobodu kohokoli omezoval. Naopak se ji snažím posilovat.