Bohuslava Čadková

Bohuslava Andrea Čadková
pochází z Plzně, ale žije, pracuje a chová různá domácí zvířata, včetně psa Cézara, v Praze. Vystudovala psychologii se zaměřením na sociální vztahy. Vztahům a komunikaci zvířat mezi sebou i mezi zvířaty a člověkem se věnuje ve volném čase.
Vedle psaní o zvířatech též v minulosti vydala astropsychologické knihy "Znamení horoskopu podle roků, měsíců a dnů" (opakované vydání) a "Merkur a Venuše v naše horoskopu." K vydání se připravuje Pohled na partnerství v horoskopu, s využitím poznatků z poradenské praxe.